amalia

Amàlia Domingo Soler. (1835-1909)

A la seva terra natal andalusa hi ha viure 25 anys fins a la mort de la seva mare. Després malgrat les seves deficiències visuals es va guanyar la vida cosint, i va començar a escriure. Va traslladar-se a Madrid on va començar a ser reconeguda. Al 1871 en consta una vetllada a Tarragona a casa el Comte de Reus.

Amàlia va arribar a Gràcia a 1876, on va viure 32 anys fins a la seva mort a 1909, convidada per Dr. Lluis Llach, que era president del grup “La buena nueva”, que li va assegurar feina i vivenda a Gràcia. La seva vivenda era al carrer Canó núm. 9, i de seguida va començar a dedicar-se únicament a escriure i fer xerrades i conferencies. Així veiem un escrit seu al diari de Barcelona a agost de 1877 amb el títol “el mundo de los espíritus” que li va costar una denuncia i acusació fiscal, y una clausura de 30 setmanes de la publicació.

A l’any 1879 la van incloure com a redactora a “La Luz del Progreso” que dirigia Joan Torrents, que tenia una impremta a Sant Martí, i al cap de 5 anys ja va passar a ser ella la directora, fins que va deixar de publicar-se per problemes econòmics a 1888. Llavors l’impressió es feia als tallers de Gaietà Campins al carrer santa Madrona 8.

Els diaris El Diluvio i Comercio de Barcelona els anys 1878- 1874 publicaven les seves cartes i escrits, alguns de caire setmanal, contrastant les idees dels grans teòlegs del moment a Barcelona.

A 1888 va ser vice_presidenta del Congrés internacional espiritista celebrat a Barcelona.

Després de la seva mort va seguir funcionant el Centro espiritista la Buena Nueva, al carrer Sant Lluís 28, 2º pis, que celebrava els aniversaris de la seva mort. A 1934 i 1936 va continuar el Centro Espiritista Amàlia Domingo al carrer Montmany 30.


espìritisme

Algunes de les seves conferencies i vetllades van ser a:

1881 Foment Gracienc, 1881 Teatre Principal de Gràcia, 1882 Centro fraternal del Torrent de l’olla, 1882 teatre Tivoli de Vilanova, 1883 Centre La Granada Graciense, 1883 Fomento Graciense, 1885 Logia masónica. La redencion. Barcelona., 1887 centro barcelones de estudios sicológicos, 1888 primer congres internacional espirtista, reunit al salon eslava de Barcelona, 1888 Sociedad económica de amigos de los pobres, 1892 Teatre Novedades, 1893 teatro Zorrilla de Gràcia. Societat laica gutemberg ,1895 centro republicano progresista de Gracia, 1895 circulo ecuestre de. Barcelona, 1896 Ateneo obrero de gracia, 1896 conferencia al Circulo de progreso de Sans, 1901 coperativa instructiva de la vila de Gràcia,