Cronologia de la finca Can Falcó.

D'una superfície de 350.000 m2. era propietat del Marques de la Manresana que l'any 1830 la va vendre a Juan antonio La Barre.

A partir de 1842 es van començar a segregar parcel.les per edificar. I també entre 1850 i 1851 es van segregar terrenys més grans fins i tot de 5.000 m2. començant a l'extrem sud de la finca.

L'any 1900 hi ha un projecte d'urbanitzar la finca.

Actualment el parc de la Creuheta del Coll te una superfície de 16.800 m2

falco la barre

La familia La Barre.

Juan antonio La Barre casat amb Dolores Taberner Bofarull va comprar la finca l'any 1830. Van ser propietaris fins la seva mort a 1853 (Dolores) i 1855 (Juan Antonio).

L'herència va pasar al fill Josep la Barre Taberner, Baron de La Barre y de Pechman, que va casar-se amb Ana Diaz Manso Winchart. Es va fer construir una gran casa al Carrer Gran de Gràcia. Va ser diplomàtic important que l'any 1885 va ser a Moscú, al 1889 va anar amb la delegació espanyola a Mèxic, i a 1905 va ser delegat a l'exposició al Marroc.

La família va tenir greus dificultats econòmiques els anys 1857 fins a 1875, i als diaris de l'època van plens d'anuncis de subhastes de varies finques a Gràcia (Can Falcó i la casa amb gran jardí que havien construït al carrer Gran cantonada carrer de la Rosa amb un total de 1.800 m2) i a d'altres municipis, que van poder anar salvant amb préstecs i ajudes.

 

 

 

Al 1906 l'Ajuntament de Barcelona va iniciar el seu pla de compra de terrenys per fer-hi parcs. Va obrir un termini per rebre ofertes. El baró de la Barre a finals de l'any 1907 va voler vendre 188.000 m2 a un preu que l'Ajuntament va acceptar i es va fer el compromís de venda. Però el 26.4.1908 va morir el Baró, i va quedar tot aturat.

La filla Pilar no va admetre el testament del seu pare, dient que era un preu irrisori i no volia vendre. Era just el moment de la construcció del pont de Vallcarca que revaloritzava els terrenys de la finca. Els plets van durar anys.

falco gracia