La font del carbó

La font del carbó es una finca situada a la part sud del park güell, limitant amb la carretera del Carmel i amb el carrer Marianao.

Actualment està ocupada en gran part (13.000 m2) pel Cottolengo del Padre Alegre, i la resta (uns 3.000 m2) son propietat de l'Ajuntament, i actualment hi ha un hort urbā autogestionat.

font del carbo

En aquest plànol antic es pot veure la totalitat de la finca La línia vermella indica la zona ocupada pel carrer Marianao. La zona més fosca es la propietat de l'Ajuntament.

A la part oriental hi ha una explanada a un nivell del mar de uns 150 m.

I la resta de terreny te un fort desnivell cap al carrer Marianao situat a un nivell de 110 m.

cottolengo

Cronologia

La finca formaba part de la finca més gran coneguda per can Montaner de Dalt, propietat de la família Larrard.

A partir de l'any 1840 van començar a vendre solars per edificar a la part sud de la finca, als actuals carrers Mare de Déu de la Salut i Travessera de Dalt.

El dia 5 de febrer de 1851 van vendre la finca que avui coneixem com la font del carbó al Sr. Manuel Torrents Ramallo, en total 17.000 m2. No sembla que hi hagues llavors cap font dintre de la finca doncs el Sr. Torrents es va comprometre a fer un pou per tenir aigua.

L'any 1879 ja hi ha noticies de balls i esbarjo a la fonda, casa de recreo de la finca.

L'any 1886 documents i planols de l'Ajuntament ja parlen de la Font del Carbó

L'any 1887 es solicita permís per a fer Tiro al Pichon i Palomas. En el plànol es pot veure que l'explanada a la dreta diu Tiro pichon. Aquesta pràctica va durar fins 1936.

A partir de 1906 es poden veure anuncis a la premsa de verbenes " abiertas toda la noche"

L'any 1931 es comencen a pavimentar els acrrers de la zona.

El dia 10 de desmbre de 1840 tota la finca passa a ser propietat del Cottolengo, que introdueix elements religiosos a tota la finca.

La edificació del Cottolengo es va fer en diferents èpoques i la inauguració de les primeres instal.lacions es de 1942.

Noticia vista al Diari Catala corresponent al l dia 5 de juny de 1879

font carbo