El jardí del silenci

Aquest nom correspon a la finca situada al carrer Encarnació 62-64. Tota la zona coneguda com Can Joanic va ser parcel·lada pels hereus d'Esteve Joanic l'any 1877.

Un del solars de 1,500 m2 que anava del carrer Encarnació al de Sant Lluís, el va comprar el Sr. Josep Sans Carbonell i el mateix any va demanar permís a l'Ajuntament per edificar dues cases amb façana a Encarnació i altres cases al carrer Sant Lluis.

En el plànol de l'any 1890 veiem que al carrer Sant Lluis s'hi van fer tres cases i que el pati interior va quedar casi tot per a les cases del carrer Encarnació. Va quedar 1,017 m2 a la finca de dalt i 140 m2 a cadascuna de les tres del carrer Sant Lluis.

L'any 1881 va demanar un nou permís que unifica les dues cases i hi afegeix un primer i un segon pis ( suposem que es quan es va fer la capella). Hi va haver obres i ampliacions posteriors però no hem pogut comprovar quin any es van fer.

L'any 1883 consta en el bisbat que tenia concedida una capella, doncs era una família molt vinculada a la parròquia.

El dia 17 de febrer de 1886 va morir el Sr. Sans deixant a la vídua Sra. Sofia Condeminas Clavillart, l'encàrrec de fundar una escola, que va començar a 1887 i els estatuts redactats encarregaven la seva direcció a las “ Germanes Tereses de Sant Josep” que ja tenien un col.legi propi al carrer Robí.

No està molt clar el motiu ( potser va ser la defunció de Sofia Condeminas) però el cert és que l'any 1901, hi ha un canvi de direcció. Reunits el Sr. Pelegri Sans, (germà del antic propietari) i el rector de la parròquia Mn. Francesc Llanas firmen una escriptura, davant el notari Francisco Puig Samper, en que cedeixen l'escola a les religioses Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Inmaculada, representades per la seva fundadora Emilia Riquelme.

Aquesta “nova” escola va funcionar desde 1902.

 

El jardí del silenci es un nom que han posat els veïns a un solar del carrer Encarnació on hi havia hagut una escola i que per l'esforç d'unes quantes persones al final va comprar l'Ajuntament.

Actualment està molt cuidat i es un espai de tranquilitat al nucli antic de Gràcia.

jardi del silenci
www.salvemeljardi.blogspot.com