¿Perquè parlar del Modernisme a Gràcia ?

Per que sovint s'ha identificat el Modernisme amb l'Eixample i el Park Gúell, i no podem oblidar altres arquitectes que es van esforçar en crear una nova arquitectura. Massa sovint s'identifica a Gràcia amb les fàbriques i vivendes dels treballadors. Hi ha moltes "Gràcias" i aquí incloc més de 150 obres modernistes al barri de Gràcia.

El modernisme no va ser un model fixe sinó una innovació constant, podríem dir aproximadament entre 1890 i 1915. Novetats de les formes, elements decoratius, nous materials, ferros, forjats, rajoles, vidrieres, esgrafiats ... Opino que tan modernista pot ser un edifici de cinc plantes amb sis balcons a la façana i amb una escala de marbre fins el principal, com una casa de planta baixa amb només sis metres de façana, i dues finestres.

vidriera
can pardal

Es molt discutible qualsevol llista dels edificis modernistes. No es poden incloure per sistema totes les obres d'un mateix arquitecte, doncs com a professionals van evolucionar en el temps, i en els encàrrecs que rebien.

Escollir es difícil i la tria moltes vegades es personal. Jo que no soc de l'ofici, després de consultar llibres i pagines web, i sobretot de passejar pels carrers us proposo la meva llista.

modernisme

Més informació:

"Galeria d'autors. Ruta del Modernisme".

Editat per l'Ajuntament de Barcelona.

"Inventario General del Modernismo"

Valentí Pons Toujouse.

https://sites.google.com/site/barcelonamodernista

http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/

https://www.city.cat/es/arquitectura/edificios-

famosos

www. poblesdecatalunya.cat

 

Parlar de modernisme es parlar de les ordenances d'edificació aprovades a Barcelona a 1891. Per primera vegada s'admet el coronament ornamental de les façanes. L'art.124 diu es podrà adoptar la façana que més li plagui al propietari. L'art.125 diu es podrà acabar la façana amb un línia horitzontal o colocant frontons rectes o corbes, escuts ,o be estàtues decoratives. A l'art.126 s'autoritzen expressament les tribunes, cornises, arcs, o algun altre cos que sobresurti, i a qualsevol cos sortint de la façana s'admeten les línies poligonals i corbes, amb els màxims establerts de voladiu.

Aqui publico algunes imatges dels carrers de Gràcia.

Coronaments, Tribunes, Decoracions florals, Balcons i finestres amb corbes, Forjats, Esgrafiats.

gracia virtut 7
gracia 02
t3
12
16
gracia01
gracia 04
gracia 06
13
10
07
05
11
08
09
11
16
8
13
t1
t15
t4
t10
t9
t12
t11
t14
t12
t2
t5
t6
t7
g33
g35
g95
g4
g68
g42
g112
g140
g161
g132
g79
g153
156
223
157
160
247
214
e2
e3
e1