Montaner de Baix - Claramunt.

montaner baix

L'any 1822 el Sr. Josep M Cárcer, al heretar les propietats dels Montaner a la mort del seu pare, va vendre moltes finques familiars per pagar la herència que corresponia als seus 8 germans.

A Gràcia va vendre dues finques: Una can Montaner de Dalt, venuda a la familia Larrard, i que despres d'algunes vendes i edificacions acabaria sent el Park Güell i la segona can Montaner de Baix, venuda a Felip Claramunt, que es la que parlem aqui.

Pere Claramunt, que més tard seria Secretari de l'Ajuntament d Barcelona, la va disfrutar com a finca de conreu fins que va morir el masover, Anton Samsó. LLavors va decidir començar a vendre parcel.les per edificar.

la venda de solars va fer-se entre els anys 1834 i 1850.

 

 

El puntet vermell indica la situació de la casa de can Montaner de Baix.

Cal explicar que conservo la grafia de Montaner amb "o" doncs es tracta d'un cognom i així es troba en tots els documents consultats des de 1524.