La creueta del Coll. Somni i realitat actual.
La creueta del coll podia haver estat un parc tant gran com el Park Güell.

La finca de Can Falcó comprada per el Baró de la Barre al Marqués de la Manresana l'any 1830 tenia una extensió que superava els 350.000 m2.

L'any 1842 es van començar a vendre solars per edificar, en un llarg degoteig fins la mort de Jose de la Barre a l'any 1855.

lL'any 1901 es va fer un projecte d'urbanitzacio de part de la finca. Planol zona vermella.

A l'any 1906 quedaven encara 190.000 m2.

Actuacions de l'Ajuntament de Barcelona

El dia 3.5.1906 l'Ajuntament va anunciar un concurs per adquirir terrenys per a futurs parcs.

en data 9.1.1907 Agustin de la Barre va presentra una oferta per vendre 186.920 m2 a 15 centims /m2

A finals de l'any 1907 (24.12.1907) L’ajutament accepta l’oferta i es va signar un contracte de compra-venda, pel preu de 773.165 ptes. I en el pressupost de 1908 es va incloure una partida per poder pagar a La Barre.

A la finca hi havia dues canteres en funcionament, i era travessada pels conductes de l’aigua de montcada.

Agustin de la Barre es va posar malalt i va morir el 26.4.1908 sense haver anat al notari.

En el testament fet el 8.4.1908, davant el notari Tadeo Gasol, s'especifica que la finca ja estava venuda a l'Ajuntament, i l'exclou expresament la seva herència, deixant als hereus els diners de la venda, quan es cobressin.

El 11.3.1909 va morir la germana de nom Reyes, i acte seguit la germana Pilar de la Barre com a única supervivent de la familia fa una instancia a l’Ajuntament, oblidant el contacte signat pel seu germà, oferint vendre els terrenys per de un preu de 2.061.765 ptes

L’ajuntament de 1915 recorda els seus drets i asegura ser el propietari de la finca per contracte privat.

A 1916 Pilar diu ser la propietaria i ofereix una rebaixa fins a 1.133.960 ptes.

A 1917 l’ajuntament torna a consignar al pressupost la quantitat de 773.165 ptes i es presenta una reclamació contra Pilar de la Barre davant el Govern Civil, que dona la raó a l’ajuntament.

Al septembre de 1917 Pilar tornava a fer una altre proposta on rebaixa el preu a 1.050.000 ptes.

L’Ajuntament de 1923 va presentar una demanda de judici contra Pilar de la Barre, que en data 12.12.1924 es va resoldre a favor de Pilar de la Barre.

 

Parc de la creueta del Coll.

De tot el somni del parc de Vallcarca ens queda avui el Parc de la Creueta del Coll, amb una extensió segons dades municipals de 16.800 m2, amb unes bones instal.lacions renovades diverses vegades des de la seva inauguració l'any 1987.

 

falco