can payro gracia

Can Payro i Can Rubinat.

Es tracta de dues finques que tenien per límits nord i dus Ca l'Alegre de dalt, i cal Comte, respectivament. Els límits est i oest eren la finca de Can Sanpere i el torrent Xirot ( carrer Escorial).

Abans que res cal assenyalar que el torrent Xirot també era conegut, en el seu tram baix, per torrent de cal comte, precisament a l'alçada d'aquesta finca. Aproximadament a partir del carrer Encarnació cap a baix.

També precisar que, com es veu clarament en el plànol de 1863 de Rovira i Trias, el torrent Xirot passava més a l'oest de l'actual carrer Escorial. En algun punts la diferencia era de 10 metres.

payro2gracia
Rubinat

Extensió: 6.000m2

Formaven part de Can Montaner de baix.

Felip Claramunt la va vendre a Joaquim Martorell a 1839, i el seu fill a 1858 la va vendre a Joan Rubinat Cornet. L'any 1883 s'hi va construir una capella i a 1893 es va partir la finca obrint el carrer Escorial

Payro

Extensió: 20.000 m2

Coneguda abans per can Aymerich.

L'any 1877 Llorenç Bou Aymerich la ven a Josep Giralt Grifols.

A l'escriptura s'explica que tenia dret de pas per un camí que sortia al torrent Xirot.

Permís urbanització 1878