De moment puc presentar un plànol on es poden veure les finques i l'any en que van ser urbanitzacdes.

Pot ser que una finca gran com Can Muntaner de Dalt, s'urbanitzes en dues o tres fases, en aquets casos en el plano hi ha representades els limits de cada una de les fases.

L'any que s'indica es quan es van començar a vendre solars per edificar, per tant una finca que comença a vendre solars a 1842 pot ser que a 1862 encara no estigués totalment edificada.

Falten algunes finques que encara no he pogut documentar, si algú pot aportar dades podriem acabar tot el territori.

Properament introduiré uns enllaços de manera que al clikar damunt la data es podrà consultar l'origen de la finca, el promotor o popietari, l'extensió, el nombre de solars i els notaris que van intenvindre.

urbanitzacio gracia