Can Xipreret.

Actualment ocupa la finca el Tenis la Salut

Cronologia de la finca:

1823 anunciada la venda al diari de Barcelona.

1830 Manel Duran Comas compra la finca quan feia molt temps que estava en venda de 36.720 m2,"con una casa de dos altos, con bodega, caballeriza y fuente".

1858 Sebastià Aballi Prats originari de Sant Feliu de Guixols i Esteban Centena Valls compren la finca.

Les dificultats econòmiques de Aballi y Cia SA van fer parcelar la finca i començar a vendre solars entre 1865 i 1866. (veure mes informació al costat: Parcelacions )

1868 Sebastià Aballi va vendre el que quedava de la finca a Josep Carbó Martinell, comerciant indiano. En quedar casi arruïnat a 1880 s'intenten varies activitats hoteleres i lleure.

1885 es crea el Parc de la Salut

1895 s'anuncia el Hotel Parc

el 1902 es reconverteix en centre de sport.

1914 refundat com a Club de Tenis

Parcelacions, segregades de la finca inicial:

1865 Juan Asbert compra la zona A

1866 Domingo Fabregas compra la zona B

1866 Joan Cañellas compra la zona C

1866 Anton M. Morera compra la zona D

Anton M.Morera ja era propietari d'una finca molt a prop del Xipreret on havia fet construir la seva casa i la ermita de la Salut l'any 1864.

 

xipreret gracia

xipreret gracia
anunci del diari de Barcelona a 3 abril 1823